امروز جمعه, 03 اسفند 1397 - Fri 02 22 2019

Menu

چارت تشكيلات ستاد احياءامر به معروف و نهي از منكر

چارت تشكيلات ستاد احياءامر به معروف و نهي از منكر

    اهداف، تشكيلات و وظايف

 

 

هدف :

احياي فريضه مقدس امر به معروف و نهي از منكر با بهره‌گيري و بسيج امكانات و استعدادهاي مردم و ادارات دولتي براي همكاري و اجراي طرحهاي ستاد احياء.

روش :

ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر از طريق مشاركت و همكاري افراد معتقد به انقلاب اسلامي و با همكاري نهادها و ادارات ذيربط و كمك‌هاي داوطلب مردمي و با الهام از ارزشهاي اصيل و متعالي اسلام و با بكار گرفتن مقررات و دستورالعمل‌هاي ساده و سريع بطور غير متمركز اقدام مي‌نمايد.

اركان ستاد استان عبارتند از:

الف : رئيس
ب : شورا
ج : دبير
د : معاونتها
هـ : دفاتر ستادي

 

   اعضاي ثابت شوراي ستاد در استانها

 

 

ب ) شورا : اعضا شوراي ستاد در شهرستان به دو دسته ثابت و متغير بشرح زير تقسيم مي شود

1- امام جمعه

7- رئیس آموزش و پرورش

2-مدیر عامل منطقه آزادتجاری-صنعتی

8- رئيس دادگستري

3- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

9- فرماندهي سپاه

4- رئيس اداره  تبليغات اسلامی

10- فرماندهي نيروي انتظامي

5- دادستان

11- نماینده دفتر خبری صدا وسیما

6- رئیس اداره اطلاعات

12- يك يا دو نفر از شخصيتهاي روحاني و معتمد مردمي

 تبصره : لزوماً اعضاء شخصاً بايد حضور يابند.

 

   اعضاء متغير ستاد

 

 

اعضايي كه به عنوان اعضاء متغير نام برده مي‌شوند به وسيله رياست يا دبير ستاد براي شركت در جلسات برحسب تناسب موضوع و تخصص و وظايفي كه در اجراي طرح به عهده خواهند داشت و يا در مسائل فني،اداري، مالي، اقتصادي، حقوقي، سياسي داراي تخصص و تجربه باشند و يا داراي اطلاعات ديگري باشند كه حضورشان در جلسه با نظر اكثريت مؤثر و لازم تشخيص داده شود دعوت مي‌شود.

رياست ستاد به عهده امام جمعه يا نماينده ولي فقيه و نايب رئيس ستاد ومدیر عامل منطقه آزادمي‌باشد كه در غياب رياست، مسئوليت اداره شوراي ستاد را به عهده دارد و در اولين جلسه ستاد دبير و عضو معتمد مردمي مشخص مي‌شود.

 

   ضمانت اجرائي مصوبات شورا

 

 

 1. با توجه به جايگاه فريضتين و بخشنامه نهاد رياست جمهوري 34097 مورخ 22/6/74 و حضور مسئولين رده بالاي شهرستان در تصميم‌گيري‌ها و هماهنگي لازم با سازمانهاي ذيربط كليه مصوبات شورا براي ادارات و سازمانهاي دولتي لازم‌الاجرا است.
 2. چنانچه مسئولان دستگاهها به هر علت و عنوان از قبيل عدم شركت در جلسات شورا بدون داشتن عذر موجه و يا عدم همكاري در ايجاد امكانات براي انجام طرحهاي تصويب شده موجب كندي يا معوق ماندن طرح شوند، بوسيله رياست ستاد شهرستان به ستاد مركزي معرفي مي‌شوند. كليه مراكزي كه زير نظر و با كمك اين ستاد تشكيل مي‌شوند مؤظف به اجراي مصوبات ستاد خواهند بود.

 

   زمان تشكيل جلسات

 

 

جلسه شوراي ستاد شهرستان در اجراي وظايف محوله حداقل دو هفته يكبار تشكيل گردد.

حد نصاب براي تصميم‌گيري:

جلسات شورا با حضور اكثريت رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاء حاضر در جلسه لازم‌الاجرا مي باشد. .

 

   وظايف دبيرخانه شهرستان

 

 

 1. جمع‌آوري اطلاعات از وضعيت معروف و منكر در شهرستان اعم از تجمعات اداري، مردمي و ساير مراكزي كه در مرئي و مسمع عمومي مي‌باشد.
 2. تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها به منظور ترويج و رشد معروفها و نهي از منكرات با رعايت همه جوانب و انتخاب بهترين راه.
 3. بررسي و پيگيري مسائل شهرستان و بخشهاي تابعه
 4. اجراء مصوبات ستاد مركزي و مصوبات ستاد شهرستان و ايجاد ارتباط و همكاري با ادارات و مراكز مختلف براي اجراء مؤثر طرحها .
 5. اجراي برنامه‌هاي ارشادي و تبليغي و آموزشي مصوب ستاد شهرستان كه به منظور تشويق و آموزش اقشار مختلف مردم و مشاركت آنان در ستاد تهيه گرديده است.
 6. تأمين منابع مالي و امكانات و تجهيزات براي اجراي طرحهاي ستاد شهرستان از طرق مختلف دولتي و ديني و مردمي.
 7. ارائه گزارش عملكرد و انعكاس تصميمات و تائيد گزارش و تهيه گزارشهاي لازم براي ستاد مركزي.
 8. نظارت بر فعاليت اجرايي دبيرخانه ستاد.
 9. پيش بيني بودجه سالانه ستاد استان و ارائه به شورا جهت تصويب.
 10. ارائه پيشنهادها و طرحها به ستاد مركزي.
 11. اجراي برنامه‌ها و تصميمات شوراي استان طبق روشها و آئين نامه‌هاي مصوب.
 12. گزارش فعاليتها و طرحهاي اجرا شده به شوراي ستاد استان و ستاد مركزي.
 13. نظارت بر انجام امور اداري و مالي ستاد طبق ضوابط و مقررات ابلاغي از ستاد مركزي.
 14. اجراي برنامه‌هاي عملياتي، تبليغاتي و پشتيباني بر اساس خط مشي و برنامه و بودجه مصوب.
 15. همكاري و هماهنگي با مسئولين و مديران ادارات اجرائي استان.
 16. نظارت و پيگيري امور ستاد شهرستانها از طريق اعزام بازرسين يا هيئت بازرسي و تأمين نيازها و پاسخ‌گويي به درخواست‌هاي آنان.
 17. تهيه گزارش از پيشرفت طرحها و برنامه‌ها، مشكلات، مقدورات، محدوديتها، محذورات در استان.
 18. تلاش و تحقيق جهت تهيه طرحها و برنامه فعاليتهاي ستاد و ارائه آن به رئيس و شوراي استان و ارسال به مركز پس از تائيد رئيس ستاد استان.

 

   معاونت‌ها

 

 

معاونت‌ها عبارتند از :

 1. معاونت فرهنگي :
 • مديريت پژوهش
 • مديريت آموزش
 • مدير تبليغات
 • مديريت رسانه‌ها
 1. معاونت ادارات وكارخانجات :
 • مديريت ادارات
 • مديريت كارخانجات
 • مديريت مراكز آموزشي
 • مديريت بهداشتي و درماني
 1. معاونت تشكلهاي مردمي :
 • مديريت گروهها
 • مديريت مساجد و هيئات
 • مديريت اصناف و اماكن
 • مديريت انجمنها
 1. معاونت سازمانهاي اجرائي :
 • مديريت امور حقوقي و قضائي
 • مديريت امور انتظامي
 1. معاونت اداري و مالي * تشكيل معاونت در استان ضروري است لكن ادارات مربوطه با توجه به نياز استان تشكيل مي‌شود.

 

   دفتر ستاد استان

 

 

الف : روابط عمومي
ب : دبيرخانه
ج : امور دفتري

 معاونتها و مسئولين دفاتر ستادي با پيشنهاد دبير ستاد و با حكم رياست ستاد استان منصوب مي‌شوند.

 

   وظايف كلي معاونتها

 

 

 1. جمع‌آوري اطلاعات و آمار مربوط به حوزه فعاليت بر اساس دستورالعمل معاونت ذيربط در ستاد مركزي و شوراي ستاد استان.
 2. برنامه‌ريزي جهت اجراي طرحهاي حوزه فعاليت بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي از شوراي ستاد استان و معاونتهاي ذيربط در ستاد مركزي.
 3. هماهنگي واحدها و نظارت بر انجام وظايف محوله به آن.
 4. تهيه گزارش از فعاليتهاي انجام شده همراه با مشكلات ، محدوديتها، محذورات در استان و ارسال آن به ستاد مركزي و دبيرخانه ستاد استان.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد