امروز جمعه, 03 اسفند 1397 - Fri 02 22 2019

Menu

نصب بنر طرح عیون در چهار راه مرکزی شهر

ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان ماکو با هماهنگی دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب و فرماندهی محترم انتظامی شهرستان ماکو طرح عیون خودرویی واماکن عمومی را بعد از آگاه سازی ها وتوجیه عوامل طرح در سطح شهرماکو وبازرگان به مورد اجراء گذاشتند لازم به توضیح می باشد در این طرح خودروها واماکن عمومی هنجار شکن و متخلف به صورت محسوس ویا نامحسوس  بعد از مشاهده ورویت اعضاء طرح عیون برابر بندهای تخلف مربوطه ثبت وبه دبیرخانه ستاد گزارش واز این طریق به مراجع قضایی گزارش میگردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد