امروز جمعه, 03 اسفند 1397 - Fri 02 22 2019

Menu

اساسنامه ستاد قرآنی ماکو



 اساسنامه ستاد قرآنی ماکو

- اهداف تشکیل ستاد

 الف) اهداف کلی:

1- ایجاد نظم و هماهنگی و منسجم نمودن فعالیتهای قرآنی و عترتی ادارات و ارگانهای دولتی، نظامی و انتظامی و مردمی (صرفاً فعالیتهای بیرون از سازمان)

2- تجمیع مراکز و ادارات در مورد فعالیتهای قرآنی

3- سعی در هر چه با شکوهتر اجرا نمودن فعالیتهای قرآنی(نگاه کیفی)

ب) اهداف جزئی:

1- رسیدگی به مشکلات مراکز و موسسات قرآنی و رسمی و مردمی

2- اتخاذ شیوه مناسب و وحدت رویه برای انجام فعالیتهای قرآنی در ادارات و نهادهای مردمی

3- جذب کمکهای خیرین برای تشکیل فعالیتهای قرآنی

4- برنامه ریزی و اجرای کلاسها، مسابقات و فعالیتهای قرآنی در نقاط مختلف شهر.

- وظایف ستاد:

*1- تأمین بودجه مورد نیاز فعالیتهای قرآنی از صندوق اعتبارات تمامی ادارات شهرستان ماکو

2- تأمین مکان برای انجام کلاسها و مسابقات

3- ارتقا بخشی به کیفیت انجام کلاسها از طریق انسجام مربی، کلاس و مسابقات

4- انسجام کلاسهای کوچکتر بی ثمر به کلاسهای بزرگتر و موثر

5- نظارت بر کلاسها و مسابقات جهت پیشبرد اهداف قرآنی.

6- شناسایی افراد مستعد قرآنی

ماده 1: نام ستاد: ستاد متمرکز فعالیتهای قرآنی شهرستان ماکو

ماده 2: موضوع فعالیت ستاد:

1- برگزاری کلاسها و دوره های آموزش قرآن کریم همچنین برگزاری مسابقات در سطح شهرستانی و در رشته های مختلف من جمله (تحقیق خوانی، ترتیل خوانی، حفظ، ترجمه و تفسیر و مفاهیم) برای مقاطع سنی مختلف اعم از خواهران و برادران.

2- انسجام ادارات شهرستان ماکو در زمینه فعالیتهای قرآنی و همکاری در جهت ارتقای سطح کیفی برگزاری کلاسها و مسابقات.

3- انجام برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با مشارکت و همکاری ادارات.

4- سطح بندی و تراز بندی مربیان و داوران قرآنی و استفاده بجا و مناسب از آنها.

5- همکاری با کلیه ادارات و نهادها جهت ارتقای کیفیت فعالیتهای قرآنی.

* ماده 3:سرمایه ستاد: بصورت متمرکز از کلیه ادارات و جهت برگزاری کلاسها و مسابقات توزیع خواهد شد. در صورت لزوم استمداد از کمکهای بلاعوض مردمی

ماده 4: مدت ستاد: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده 5: تابعیت ستاد: تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده6: جلسات ستاد: هر ماه و یا هر دو ماه یکبار توسط ستاد و در دفتر امام جمعه محترم و یا فرمانداری برای هماهنگی فعالیتها برگزار خواهد شد.

ماده 7: تصمیمات ستاد: تصمیمات ستاد با اتخاذ اکثریت آرا حضور نمایندگان ادارات اجرا خواهد شد.

ماده 8: اعضای ستاد: شامل: 1- رئیس ستاد (امام جمعه محترم)  2- نائب رئیس اول (فرمانداری) 3- نایب رئیس دوم (اداره ارشاد اسلامی)  4- دبیر ستاد (مهدی خلیل نژاد)

4- کمیته های تخصصی ستاد

الف) کمیته اجرایی: اداره اوقاف و امور خیریه و اداره ارشاد اسلامی (با همکاری سپاه، نیروی انتظامی، موسسه مهد قرآن و هنگ مرزی)

ب) کمیته پژوهشی: اداره تبلیغات اسلامی ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور ، آموزش و پرورش و موسسات قرآنی

ج) کمیته نظارتی: دفتر امام جمعه محترم و حوزه علمیه

* د) کمیته مالی: دفتر امام جمعه محترم ، فرمانداری ، اداره اوقاف و امور خیریه ، اداره ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی

ماده 9: رئیس می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را در مدت معین طبق ضوابط به قائم مقام یا جانشین خود واگذار نماید.

ماده 10: کمیته تخصصی موظف است در صورت تخلف نمایندگان مراتب را به رئیس ستاد گزارش نماید تا به مورد تخلف رسیدگی شود.

ماده 11: نظارت بر کلاسها و یا مسابقات به عهده کمیته نظارتی می باشد.

ماده 12: منبع انسانی ستاد: کلیه ادارات موظفند مربیان، داوران، کارشناسان و فعالان قرآنی که می توانند در عرصه های مختلف فعالیت نمایند به ستاد معرفی نمایند تا ستاد برنامه های قرآنی را در مکانهای مورد نظر به اجرا درآورد.

 ماده 13: در صورت وجود برنامه داخلی ادارات و ارگانها، ستاد همکاریهای لازم را مبذول می دارد.

ماده 14: منبع موجود: کلیه ادارات موظفند تمامی مکانهایی را که برای برگزاری کلاسها و مسابقات در اختیار دارند به ستاد معرفی نمایند تا ستاد برنامه های قرآنی را در مکانهای مورد نظر به اجرا در آورد.

ماده 15: برنامه ای که از سوی یک اداره اجرا می شود با همکاری ستاد و با نام همان اداره اجرا خواهد شد.

ماده 16: بودجه ای که برای یک برنامه از سوی یک سازمان اختصاص داده می شود با بودجه های سایر سازمانها برای برنامه ها، تلفیق شده و برای ارتقای کیفیت برنامه اختصاص داده خواهد شد.

ماده 17: حق الزحمه مربیان و داوران بر اساس سطح آنها و با نظر شورا و دبیرخانه ستاد طبق ضوابط سازمان متولی از طرف ستاد به موقع پرداخت خواهد شد.

ماده 18: تمامی ادارات صادقانه و عاشقانه برای بهبود کیفیت فعالیتهای قرآنی در سطح شهرستان ماکو همکاریهای لازم را با ستاد داشته باشند مطمئنا فعالیتی که از سوی یک اداره شروع می شود با نام همان اداره به اتمام خواهد رسید فقط ستاد از طریق سایر ادارات این ارگان را یاری خواهد نمود و این ارگان در سایر موارد از طریق ستاد به سایر ادارت خدمات رسانی خواهد نمود.

ماده 19: مکان ستاد: الف) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 20: اجرای برنامه ها: توسط افراد ذیربط همان اداره و با حضور نمایندگان ستاد برگزار خواهد شد.

* ماده 21: بودجه مالی ستاد: از طریق بودجه مالی به اداراتی که برای انجام فعالیتهای قرآنی بدون عنوان(صرفاَ فعالیتهای قرآنی) و در سایر موارد از بودجه خود ارگانی که برنامه را اجرا خواهد کرد تأمین می شود و همچنین از صندوق حمایت بلاعوض مردمی نیز استفاده خواهد شد.

ماده 22: حق الزحمه اعضای دبیرخانه و کمیته های تخصصی از طرف منابع مالی ستاد تأمین خواهد شد.

ضمناً این اساسنامه در 22 ماده در مورخه 16/04/1389 در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ماکو به تصویب رسیده و جهت بهره برداریهای لازم به اعضاء ارسال میگردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد